Στις 13 Οκτωβρίου ημέρα Σάββατο, το Κέντρο Πρόληψης και Συμβουλευτικής, διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη τετράωρο σεμινάριο (17:00- 21:00) με θέμα “Σεξουαλικότητα Προσχολικής & Σχολικής Ηλικίας“.

Το συνέδριο απευθύνεται σε:

-Παιδοψυχολόγους
-παιδαγωγούς
-παιδίατρους
-θεραπευτές και ειδικούς που ασχολούνται με παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας
-φοιτητές
-γονείς παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας.

Θα διεξαχθεί στο παράρτημα του Κέντρου Πρόληψης και Συμβουλευτικής, στη Θεσσαλονίκη (Εγνατίας 125).

Στόχοι του σεμιναρίου: 

Στόχος του σεμιναρίου είναι να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες πάνω στα στάδια ανάπτυξης της ανθρώπινης σεξουαλικότητας. Στις φυσιολογικές και μη συμπεριφορές έκφρασης της τόσο στην προσχολική όσο και στη σχολική ηλικία. Τέλος, στους τρόπους διαχείρισης κάποιων από αυτές.

Περισσότερες πληροφορίες για δηλώσεις συμμετοχής, κόστος εγγραφής, αναλυτικό πρόγραμμα του σεμιναρίου και άλλες λεπτομέρειες θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: