Η αναδημοσίευση περιεχομένου από τον ιστότοπο https://www.paidemata.gr  επιτρέπεται μόνο κατόπιν επικοινωνίας και συναινέσεως των συντελεστών της σελίδας μας και μόνο εφόσον τηρούνται ταυτόχρονα όλοι οι παρακάτω όροι:

  1. Θα πρέπει να αναφέρεται σε ορατό σημείο ο πλήρης σύνδεσμος με ενεργό link στην ιστοσελίδα.
  2. Ο ενεργός σύνδεσμος θα πρέπει να είναι do follow.
  3. Στο κείμενο δεν θα πρέπει να παρεμβάλλονται διαφημίσεις.
  4. Το κείμενο θα πρέπει να είναι αυτούσιο, δηλαδή να μην υπάρχει αλλοίωση/τροποποίηση του αρχικού κειμένου κατά οποιονδήποτε τρόπο, ούτε αλλαγή τίτλου.
  5. Η αναδημοσίευση επιτρέπεται μετά από 2 ημέρες από την πρώτη δημοσίευση του άρθρου στο www.paidemata.gr

Κατά τα λοιπά, κάθε ολική ή µερική εξαγωγή,  επανάχρηση, αναπαραγωγή, αναπαράσταση ή τροποποίηση όλου ή µέρους του Περιεχοµένου  για σκοπούς άλλους πέρα από προσωπικούς και αυστηρά ιδιωτικούς (µεταξύ αυτών συγκαταλέγονται συγκεκριµένα και τυχόν έκθεση στο κοινό ή οποιαδήποτε εµπορική χρήση) απαγορεύεται χωρίς την προηγούµενη ρητή εξουσιοδότηση από το paidemata.gr. Κάθε ποσοτική ή ποιοτική ουσιαστική εξαγωγή ή επανάχρηση όλων ή µέρους των δεδοµένων τα οποία περιέχονται στο Website απαγορεύεται, ακόµα και για ιδιωτική χρήση. Επιπλέον, κάθε επαναλαµβανόµενη και συστηµατική εξαγωγή ή επανάχρηση οποιουδήποτε ποσοτικά ή ποιοτικά µη ουσιαστικο  µέρους του περιεχοµένου του Website απαγορεύεται, ακόµη και για ιδιωτική  χρήση, όταν παρόµοιες  ενέργειες υπερβαίνουν τους συνήθεις όρους χρήσης του Website. Είστε  εξ  ολοκλήρου  υπεύθυνοι για τη χρήση που κάνετε  όσον  αφορά  στο Περιεχόµενο που εµφανίζεται στο Website,συµπεριλαµβανοµένων και των τρίτων µερών.

Καµία  αναφορά  στο Website δεν  δύναται  να  ερµηνευθεί  ως  παραχώρηση δικαιωµάτων σε εσάς όσον αφορά στο περιεχόμενό του.

Όλα τα κείμενα και οι φωτογραφίες του paidemata.gr αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του paidemata.gr και η αντιγραφή ή αναδημοσίευση τους που δεν ακολουθεί τους όρους χρήσης, θα παραπέμπεται απευθείας στο νόμο. Κανένα περιεχόμενό του paidemata.gr δεν επιτρέπεται να παραποιείται.
Δεν επιτρέπεται η ανακατασκευή φωτογραφίας ή κειμένου του paidemata.gr.
Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή και αναδημοσίευση των κειμένων του paidemata.gr χωρίς άδεια από τους διαχειριστές και τους αρθρογράφους.
Δεν επιτρέπεται η ολική ή μερική αντιγραφή των κειμένων και φωτογραφιών του paidemata.gr
Δεν επιτρέπεται η ανακατασκευή και η αλλαγή των κειμένων του paidemata.gr.

Σε κάθε περίπτωση, επιφυλασσόμαστε κάθε νόμιμου δικαιώματός μας.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και το σεβασμό στο περιεχόμενο και την πνευματική ιδιοκτησία μας!