Στις 2 Σεπτεμβρίου ημέρα Κυριακή, το Κέντρο Πρόληψης και Συμβουλευτικής, διοργανώνει στην Αθήνα τετράωρο σεμινάριο (17:00- 21:00) με θέμα “Η χρήση του παιχνιδιού στην ειδική εκπαίδευση”.

Το συνέδριο απευθύνεται σε: ειδικούς ψυχικής υγείας, εργοθεραπευτές, εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς λειτουργούς, παιδαγωγούς, φοιτητές επαγγελμάτων ψυχικής υγείας και γονείς. Θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Πρόληψης και Συμβουλευτικής (Ερμού 58-60), στην Αθήνα.

Ο στόχος του σεμιναρίου είναι η ανάπτυξη της ικανότητας προσαρμογής των δραστηριοτήτων παιχνιδιού σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς στόχους που τίθενται.

Περισσότερες πληροφορίες για δηλώσεις συμμετοχής, κόστος εγγραφής, αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου και άλλες λεπτομέρειες θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: