Στις 15 Σεπτεμβρίου ημέρα Σάββατο, το Κέντρο Πρόληψης και Συμβουλευτικής, διοργανώνει στην Αθήνα τετράωρο σεμινάριο (17:15- 21:15) με θέμα “Δυσκολίες Προσαρμογής Στο Σχολείο: Κατανόηση Του Φαινομένου Και Τρόποι Αντιμετώπισης”.

Το συνέδριο απευθύνεται σε: παιδαγωγούς, δασκάλους, ειδικούς ψυχικής υγείας, φοιτητές και γονείς. Θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Πρόληψης και Συμβουλευτικής (Ερμού 58-60), στην Αθήνα.

Στόχοι του σεμιναρίου: Η κατανόηση του φαινομένου της σχολικής προσαρμογής και των δυσκολιών της, ειδικά στα πρώτα στάδια της επαφής του παιδιού με το σχολικό περιβάλλον (τόσο για το παιδί, όσο και για το πλαίσιο φροντίδας γονιών και ειδικών). Η αντιμετώπιση του φαινομένου: Η βελτίωση του αισθήματος ασφάλειας. Η ανάπτυξη κατάλληλων τρόπων επικοινωνίας και τεχνικών προετοιμασίας του παιδιού για την καλύτερη προσαρμογή.

Περισσότερες πληροφορίες για δηλώσεις συμμετοχής, κόστος εγγραφής, αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου και άλλες λεπτομέρειες θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: